Strizo Flooring

Strizo Flooring uit Tilburg maakt kunststofvloeren en is uitvinder van het grindtapijt.

De internationaal opererende firma gebruikt voor zijn vloercomponenten verschillende gevaarlijke stoffen, waaronder epoxy en polyester.

Deze materialen moeten op de juiste wijze opgeslagen en gemengd worden. AdbLOM adviseert Strizo Flooring bij zijn milieubeleid, in praktisch alle facetten. De werkzaamheden omvatten onder andere:

Indienen van meldingenen activiteitenbesluit
Aanvragen van milieuvergunningen
Opstellen van milieutekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning of melding milieu

Adviseren tijdens milieu-inspecties
Uitvoeren Milieu Audit: het in kaart brengen van alle milieuaspecten binnen het bedrijf
Adviseren over opslag gevaarlijke stoffen
Vertalen publicatiereeks gevaarlijke stoffen PGS 15 naar de praktijksituatie
Begeleiden van bevoegd gezag tijdens milieu-inspecties
Registreren en reduceren van afvalstoffen

Begeleiden bodemonderzoek en aanvragen offertes
Voorbereiden van controles door de overheid
Adequaat reageren op inspecties
Tijdens milieu-inspecties door de overheid zijn er wel eens meningsverschillen. AdbLOM begeleidt de inspecties en reageert hier adequaat op. Zo zoekt de overheid vaak naar de duurste oplossing, terwijl er goedkopere alternatieven zijn. De milieuwetgeving biedt ruimte voor interpretatie en maatwerkooplossingen en AdbLOM kent de wet op zijn duimpje. Het leidt in de meeste gevallen tot een kosteloze en tijdsbesparende oplossing.

Meer referenties »