Lucky Duck International Food

Het bedrijf Lucky Duck is actief in de voedingsmiddelenindustrie.

De onderneming richt zich primair op de Aziatische markt en produceert onder andere pekingeend. Voor zijn milieubeleid nam Lucky Duck van een milieuzorgabonnement van AdbLOM af. Voor een vast bedrag per maand voerde AdbLOM diverse werkzaamheden uit, zoals:

Opstellen, actualiseren en uitvoeren van een milieuzorgsysteem
Opstellen van een uitgebreide checklist met relevante milieueisen. Hierdoor waren de stappen makkelijker te doorlopen en te monitoren.
Indienen van de melding voor het Activiteitenbesluit
Opstellen van milieutekeningen voor de Melding Activiteitenbesluit

Verbeteren verhoudingen met de omgeving

Lucky Duck werd geconfronteerd met klachten uit de buurt over geur en geluid. Daarnaast had de gemeente een dwangsom opgelegd, wegens het onvoldoende naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

In overleg met AdbLOM zijn de afzuigingen verplaatst. Erik Jacobs van AdbLOM nam daarnaast de communicatie met omwonenden op zich. De geluids- en geuroverlast werd teruggedrongen en de verstoorde verhoudingen hersteld. Ook wed de dwangsom van de gemeente teruggetrokken.

Jacobs hierover: “Ze hadden me veel eerder moeten inschakelen, dan hadden we de problemen met de wijk kunnen voorkomen en waren de verhoudingen niet op scherp komen te staan. Nu belden omwonenden bij elke klacht direct de gemeente. Gelukkig hebben we de klachten teruggedrongen en is het vertrouwen hersteld.”

Meer referenties »