Lautratex Confectie

Lautratex uit Zoetermeer is actief in de textielbranche. De onderneming maakt onder andere waszakken voor ziekenhuizen.

Lautratex neemt bij AdbLOM een milieuabonnement af. Voor een vast maandbedrag zorgt AdbLOM onder andere voor:

Het in kaart brengen van alle milieuaspecten binnen het bedrijf
Het opstellen, uitvoeren en actualiseren van het milieuzorgsysteem
Begeleiden van bevoegd gezag tijdens milieu-inspecties
Registreren en reduceren van afvalstoffen
Correct aanvragen van milieuvergunningen, inclusief tekenwerk en ondersteunende werkzaamheden.
Door de samenwerking beschikt Lautratex over een up-to-date milieuzorgsysteem, waarmee de onderneming direct kan inspelen op veranderende wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

T: 038-4579056
E: info@adblom.nl

Meer referenties »