pagina-banner

Actualisatieplicht vergunningen afval gewijzigd per 1 januari 2018

Is de minimumstandaActualisatieplicht vergunningen afval gewijzigd per 1 januari 2018.ard voor de verwerking van afval in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) aangepast? Dan moeten de vergunningen binnen een jaar zijn geactualiseerd. Dat staat in het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor). (meer…)

Voorbeelden van gemotiveerd afwijken PGS 15:2016

Voorbeelden gemotiveerd afwijken PGS 15:2016In PGS 15:2016 is gemotiveerd afwijken op alle voorschriften mogelijk gemaakt. Dit zijn praktische voorbeelden. (meer…)

Wijzigingen Activiteitenbesluit 2017 – Hier moet u op letten

Activiteitenbesluit 2017: wat verandert er?Per 1 januari 2017 wordt het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling op verschillende punten aangepast. Wat verandert er wat zijn de gevolgen? (meer…)

Alles over de WEEE-regelgeving en WEEELABEX-certificering

Vanaf 1 juli 2015 moeten verwerkingsbedrijven gecertificeerd zijn volgens de WEEELABEX. Zonder een certificaat mag een recycling-bedrijf geen afgedankte apparaten verwerken. (meer…)

Wat is de PGS 15?

PGS 15: Richtlijn voor opslag gevaarlijke stoffenVoor de opslag van gevaarlijke stoffen gelden richtlijnen. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen valt onder de PGS 15 Richtlijnen. (meer…)

Wat is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?

Wat is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)?De Wet milieubeheer is van toepassing op alle Nederlandse bedrijven. Met de wet beschermt de Overheid het milieu. (meer…)

Activiteitenbesluit: welk type bedrijf heb ik?

Drie type bedrijven vallen onder het ActiviteitenbesluitElk bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen drie type bedrijven. (meer…)

Activiteitenbesluit milieubeheer 2016 | Overzicht activiteiten, branches en besluiten

Als ondernemer heb je te maken met milieuvoorschriften. Bij het starten of wijzigen van een bedrijf moet je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen. (meer…)

Bouw- of verbouwplannen? Vergeet de omgevingsvergunning niet!

Omgevingsvergunning aanvragenBij de meeste zakelijke verbouwingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voorkom vervelende verrassingen en laat Milieuadviesbureau AdbLOM u assisteren.  (meer…)

Casus richtlijn PGS-15: opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Richtlijn PGS-15Zo bespaarde Beko Nederland B.V. ruim 45.000 euro

Beko Nederland B.V. uit Meppel voldeed niet aan de richtlijn PGS-15. Dankzij de voorgestelde oplossingen van Milieuadviesbureau AdbLOM voldoet Beko nu aan alle voorwaarden en bespaarde ze ruim 45.000 euro. (meer…)

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingenWerkt u bij een onderneming met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van minstens € 50 miljoen? Dan bent u verplicht om vóór 5 december 2015 een energieaudit uit te voeren.
(meer…)

Checklist PGS-15: download gratis

Gratis Checklist PGS-15Download de Gratis PGS-15 Checklist van AdbLOM. Hiermee bepaalt u eenvoudig of de PGS-15 van toepassing is op uw bedrijf, en of u voldoet aan de wettelijke eisen. (meer…)

Milieuvergunning of milieumelding (Activiteitenbesluit) aanvragen

Milieuvergunning of milieumelding (Activiteitenbesluit) aanvragenAls ondernemer moet je in veel gevallen een milieuvergunning of milieumelding (Activiteitenbesluit) aanvragen. 

Belast je onderneming het milieu, dan is de kans groot dat je een milieumelding moet doen of een milieuvergunning moet aanvragen. Dit moet uiterlijk 4 weken voordat je bedrijf begint met de milieubelastende activiteit. (meer…)

Welke bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit?

Activiteitenbesluit 2015Voor veel bedrijven is de vergunningplicht volledig vervangen door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Ze voeren vaak vergelijkbare activiteiten uit, waardoor uniforme voorschriften mogelijk zijn. (meer…)

Wat is het Activiteitenbesluit milieubeheer?

Activiteitenbesluit milieubeheerHet Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 de officiële naam voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dit besluit werd binnen overheidsorganisaties vaak afgekort tot Barim. (meer…)

Omgevingsvergunning aanvragen in Zwolle, Apeldoorn, Deventer

omgevingsvergunning-aanvragenEen omgevingsvergunning aanvragen heeft de nodige voeten in de aarde. Milieuadviesbureau AdbLOM uit Zwolle voorkomt vervelende en tijdrovende afwijzingen. (meer…)

Eenvoudigere milieuregels voor complexe bedrijven

Sinds 1 januari 2008 vallen veel niet-agrarische bedrijven onder de algemene milieuregelgeving. Dit houdt in dat voor de bedrijfsactiviteiten geen omgevings(milieu)vergunning meer nodig is, maar dat de algemene regels van toepassing zijn op de bedrijven. (meer…)