pagina-banner

Milieuscan is winst

Een milieuscan van milieuadviesbureau  AdbLOM brengt overzichtelijk in kaart welke milieumaatregelen u moet doorvoeren.  

Met een milieuscan van milieuadviesbureau  AdbLOM heeft u snel en inzichtelijk in kaart welke milieumaatregelen u (nog) moet doorvoeren om te voldoen aan de Wet milieubeheer en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Milieuscan verdient u zo terug

Deze milieuscan bestaat uit een onderzoek en rapportage met tips en aanbevelingen. De uitkomsten worden persoonlijk met u doorgenomen zodat u precies weet welke maatregelen u moet treffen en welke winstbesparing u daarmee kunt behalen.

Een AdbLOM Milieuscan kost slechts 250 euro, maar kunt u binnen een jaar terugverdienen als u de besparingen doorvoert. Bovendien bent u met deze scan op zak goed voorbereid op jaarlijkse milieu-inspecties en audits.

De voordelen van de Milieuscan van milieuadviesbureau AdbLOM

  1. inzicht in uw bedrijfsrisico’s inzake milieu
  2. inzicht in welke milieuregels worden overtreden
  3. oplossingen om te voldoen aan de Wet –milieubeheer en de Wabo
  4. winstbesparing op korte- en lange termijn

Neem geen onnodige risico’s en vraag vandaag nog de milieuscan aan.

Ja, ik wil graag meer informatie »