pagina-banner

Milieuhandboek ISO14001

Milieumaatregelen waaraan uw bedrijf moet voldoen, staan vermeld in het milieuhandboek ISO 14001. Het behalen van deze ISO-certificering geldt als een keurmerk waarmee u zich onderscheidt als duurzaam ondernemer. Binnen steeds meer branches is deze certificering zelfs verplicht.

Dit handboek bestaat uit zes elementen.

 1. Opstellen van een maatwerk milieubeleid
 2. Inventarisatie van milieubelasting
 3. Implementatie en uitvoering van actiepunten
 4. Controle en corrigerende maatregelen
 5. Uitvoering milieu audits
 6. Beoordeling door de directie

Wegwijs binnen milieu wet- en regelgeving
Deze zes elementen moet de organisatie aantoonbaar geregeld hebben in de praktijk én via procedures in het milieuhandboek. AdbLOM adviseert en ondersteunt u hierbij. Wij maken u wegwijs binnen alle milieu wet- en regelgeving en adviseren en verzorgen desgewenst het aanvraagtraject van het milieuhandboek ISO 14001.

Verantwoord ondernemen
Het zal u niet zijn ontgaan. De overheid dereguleert steeds meer taken. Ook op het gebied van vergunningen en milieu wordt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de werkgevers gelegd. Met een milieuzorgsysteem kunnen bedrijven eenvoudiger vergunningen op hoofdlijnen en “toezicht op afstand” verkrijgen. Met een milieuzorgsysteem geeft u aan dat  u verantwoord onderneemt. De verwachting is dat bedrijven in de nabije toekomst meer en meer inzicht in elkaars milieuhandelingen zullen verlangen.

Efficiency verbeteren
Naast deze externe redenen biedt een milieuzorgsysteem de mogelijkheid om uw efficiency te verbeteren. Onder het  motto “afval kost geld” wordt de milieuprestatie van uw bedrijf zichtbaar gemaakt en kunnen doelen gesteld worden. In de praktijk blijkt dat een milieuzorgsysteem door werknemers als zeer motiverend ervaren wordt.

Voordelen ISO 14001

 • meer efficiency binnen bedrijf
 • eenvoudiger vergunningen bemachtigen
 • betere milieuprestaties
 • aantoonbaar verantwoord ondernemen
 • medewerkers meer gemotiveerd met milieuzorgsysteem
Ja, ik wil graag meer informatie »